Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Jumpbear van toepassing. Download onze Huurvoorwaarden.

Voor ballondecoraties zijn speciale huurvoorwaarden. U kunt deze hier downloaden.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Jumpbear is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Jumpbear niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Jumpbear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Jumpbear is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Copyright 2007 – 2013 Jumpbear, alle rechten voorbehouden.